หน้าร้อนนี้ ดูแลรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจอย่างไรดี ?

Avatar admin
ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ หน้าร้อน

เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว ใครที่ต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นประจำก็อย่าลืมเตรียมพวกอุปกรณ์กันแดดกันด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อการ์ด หรือเสื้อคลุมกันแดด หมวกกันน็อค รวมไปถึงแว่นกันแดด และแอคเซสซอรี่อื่นๆ ที่เหมาะแก่การขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงหน้าร้อนนี้ แต่นอกจากจะเตรียมตัวผู้ขับขี่แล้ว รถมอเตอร์ไซค์ก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยเช่นกัน สำหรับการ ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ นั้นจะมีวิธีการอย่างไรบ้างมาติดตามกันได้เลย

ร้อนนี้ต้อง ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ อย่างไร

ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ ล้างรถ

ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนหรือช่วงเวลาไหนก็ตาม ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถประเภทอื่นๆ ก็ควรจะหมั่นให้ความสนใจในการดูแลรักษายานพาหนะของตัวเองอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอเพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยในการเดินทาง และยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนและระบบภายในรถด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับหน้าร้อนในทุกๆ ปี ซึ่งในเมืองไทยของเรานั้น มีอุณหภูมิของอากาศที่ค่อนข้างสูงและสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะยิ่งสูงมากขึ้นสำหรับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในห้องเครื่องของรถเวลารถจอดติดอยู่กับที่ท่ามกลางจราจรบนท้องถนน ทำให้ระบบและชิ้นส่วนของรถต้องทำงานหนักขึ้น ดังนั้น จุดใหญ่ๆ ที่ผู้ขับจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับในช่วงฤดูร้อน จึงหนีไม่พ้นเรื่องระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์

ดูแลระบบระบายความร้อนและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ ระบบระบายความร้อน
อากาศร้อนๆ ในหน้าร้อนย่อมส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องเครื่องของมอเตอร์ไซค์เวลาที่จอดติดอยู่บนท้องถนนหรือแม้แต่ใช้งานอยู่ก็ตาม มีความร้อนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ทำงานหนักขึ้นไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลในส่วนของระบบระบายความร้อนให้พร้อมใช้งานเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตัวกรองอากาศ ระบบระบายความร้อน พัดลมหม้อน้ำ หรือระบบหล่อเย็น ก็ควรหมั่นเช็กว่ามีสิ่งผิดปกติใดๆ หรือไม่ มี สิ่ ง ส ก ป ร ก อุ ด ตั น ห รื อ เ กิ ด ก า ร ชำ รุ ด เ สี ย ห า ย ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ส่ ว น นั้ น ห รื อ ไ ม่

ดูแลหม้อน้ำและระบบหล่อเย็น

ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ ระบบหล่อเย็น

ในส่วนของระบบระบายความร้อนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของระบบระบายความร้อนของรถที่ติดตั้งมา ระบบระบายความร้อนโดยใช้อากาศหมุนเวียนหรือรถมอเตอร์ไซค์บางคันอาจใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งพวกหม้อน้ำและระบบหล่อเย็นก็ยังเป็นตัวช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรแล้วควรหมั่นเติมน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง เพราะหากปล่อยให้หม้อน้ำแห้ง อาจทำให้เกิดอาการโอเวอร์ฮีท เครื่องยนต์ร้อนสูงและพังได้

ตรวจสอบน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์

ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ น้ำมันเครื่อง

ในช่วงฤดูร้อน มีโอกาสที่ทำให้น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ระเหยได้มากกว่าฤดูอื่นๆ จึงอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ อีกทั้งควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำเมื่อถึงระยะที่ครบกำหนด

ตรวจสอบแลดูแลยางรถมอเตอร์ไซค์

การที่เราขับขี่หรือใช้งานรถมอเตอร์ไซค์บนพื้นถนนร้อนๆ อยู่เป็นประจำ แน่นอนว่ามันทำให้ยางรถนั้นสึกหรอไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้หากไม่มีการตรวจสอบให้ดีในขณะเดินทางอาจเสี่ยงต่อการเกิดยางระเบิดได้ง่ายๆ อย่างไรแล้วอย่าลืมดูแลยางรถมอเตอร์ไซค์กันด้วย โดยหมั่นเช็กสภาพยางรถมอเตอร์ไซค์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นลมยาง ก็ควรเติมลมยางมอเตอร์ไซค์ให้พอดีในระดับที่เหมาะสม รวมถึงเช็กสภาพภายนอก ว่ามีเศษหิน หรือความผิดปกติตรงไหนบ้าง ถ้ า เ จ อ ร่ อ ง ร อ ย ก า ร เ สี ย ห า ย ข อ ง ย า ง พ า ย น อ ก ก็ ค ว ร รี บ เ ป ลี่ ย น ย า ง เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้
แ ล ะ ทั้ ง ห ม ด นี้ ก็ เ ป็ น เ พี ย ง วิ ธี ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ส ห า ย คู่ ใ จ เ บื้ อ ง ต้ น เ ท่ า นั้ น ใ น ช่ ว ง ห น้ า ร้ อ น นี้ ก็ ยั ง มี อี ก ห ล า ย วิ ธี ที่ จ ะ ช่ ว ย ดู แ ล ร ถ คู่ ใ จ ข อ ง เ ร า เ ช่ น การมั่นทำความสะอาด หรือจอดรถไว้ในที่ร่ม ก็เป็นการดูแลรักษารถแล้วเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากจะดูแลรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ก็ควรขับขี่อย่างมีสติและปลอดภัยอยู่เสมอด้วยนะคะ เป็นความห่วงใยเล็กๆ จาก @GGezBikeCo ของเรา สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดการเดินทางด้วย ขอบคุณค่ะ ♥

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco

Next Post

เปิดตัวใหม่ Benelli Keeway GT270 รถบิ๊กสกู๊ตเตอร์ พร้อมสเปคและราคาในประเทศไทย

NEW Keeway GT270 บิ๊กสกู๊ตเตอร์ในราคาเริ […]
Benelli Keeway GT270