Triumph Bobber 2021 เปิดราคาอย่างเป็นทางการในไทยแล้ว

Avatar admin
ราคา Triupmh Bobber 2021

มาแล้วสำหรับราคา Triupmh Bobber 2021 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย !!

ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ววันนี้สำหรับ ราคา Triupmh Bobber 2021 โดย Triumph Bobber 2021 นั้นมีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์คือ รูปลักษณ์แบบ hard-tail เบาะนั่งอะลูมิเนียมแบบลอยตัว พร้อมระบบกันสะเทือนแบบ monoshock และสวิงอาร์มแบบ swing-cage ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่ เบาะนั่งได้รับการปรับให้เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบาย พร้อมการเก็บรายละเอียดด้วยการเย็บตะเข็บอย่างสวยงาม เบาะนั่งมีความสูงเพียง 690 มม. จากพื้นที่สามารถปรับตำแหน่งการขับขี่ได้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกสรีระสามารถควบคุมรถได้อย่างถนัดและได้รับความสะดวกสบายสูงสุด ใ น ส่ ว น ข อ ง ห น้ า จ อ เ รื อ น ไ ม ล์ ก็ ส า ม า ร ถ ป รั บ ไ ด้ เ ช่ น กั น เ พื่ อ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ตำ แ ห น่ ง ก า ร ขั บ ขี่ ที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป ข อ ง ผู้ ขั บ ขี่

ราคา Triupmh Bobber 2021

มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์สูบคู่ ขนาด 1,200 ซีซี ที่ผ่านการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน EURO 5 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งมอบกำลังสูงสุด 78 แรงม้า ที่ 6,100 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดที่ 106 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ลิตรที่ใหญ่ขึ้น สไตล์การตกแต่งและเก็บรายละเอียดดำสนิทแบบใหม่ ด้วยฝาครอบท่อเครื่องยนต์ ฝาครอบลูกเบี้ยว และฝาครอบสเตอร์เคลือบสีฝุ่นสีดำแบบใหม่ ให้รูปลักษณ์ที่ดูดุดันยิ่งขึ้น

ราคา Triupmh Bobber 2021
พร้อมกันนี้ยังมีการติดตั้งชุดคาลิปเปอร์ 2 สูบที่ติดตั้งมาพร้อมจานเบรกคู่สุดพรีเมียมของ Brembo ทำงานร่วมระบบ ABS โช้ค Showa ขนาด 47 มม. ที่หนายิ่งกว่าเดิม ล้อหน้าแบบใหม่ ขนาดใหญ่ 16 นิ้ว ดูเข้ากันกับล้อหลังแบบบอบเบอร์ (Bobber) เป็นอย่างดี โดยทั้งคู่จะใช้ดีไซน์ล้อแบบซี่ลวดคลาสสิก ที่มาพร้อมวงล้อสีดำ-ยาง Avon Cobra ที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อบอบเบอร์โดยเฉพาะ มี ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก า ร ยึ ด เ ก า ะ ถ น น ล้ำ ส มั ย ข อ ง ไ ท ร อั ม พ์ ที่ ติ ด ตั้ ง ม า เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ม า ต ร ฐ า น สำ ห รั บ เ พิ่ ม ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่    โดยโหมดการขับขี่มีทั้งหมด 2 โหมด ได้แก่ ‘Road’ และ ‘Rain’
ราคา Triupmh Bobber 2021
Bobber 2021 ม า พ ร้ อ ม ส า ม ตั ว เ ลื อ ก สี สุ ด โ ด ด เ ด่ น เ ริ่ ม จ า ก สี ใ ห ม่ ได้แก่ Matt Storm grey กับ Matt Ironstone และ Cordovan Red รวมถึงยังคงมีตัวเลือกสีคลาสสิกอย่าง Jet Black เช่นกัน

ราคา Triupmh Bobber 2021

ราคารถ Triupmh Bobber 2021
ราคา ฿ 593,000 บาท

ข้อมูลจาก : www.motorival.com 

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco

Next Post

New Yamaha XMAX 300 2021 สปอร์ตออโตเมติกรุ่นฮิต

New Yamaha XMAX 2021 เพิ่มเติมตัวเลือกให […]
New Yamaha XMAX 2021