Kawasaki ZX-4R สปอร์ตไบค์ในคลาส 400 ซีซี.

Avatar admin
Kawasaki ZX-25R

Kawasaki ZX-4R สปอร์ตไบค์ในคลาส 400 ซีซี. ของจริงหรือแค่ข่าวลือ ?

ที่เห็นอยู่นี่คือ Kawasaki ZX-4R ที่คาดว่าจะเป็นโมเดลใหม่ของสปอร์ตไบค์จากค่าย Kawasaki ในรุ่นพิกัด 400 ซีซี. ในรุ่นปี 2021 – 2022 และอาจจะมีการเปิดตัวในเร็วๆ นี้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันก็อาจจะเป็น Kawasaki ZX-25R ที่นำมาแต่งลายใหม่คาดด้วยคำว่า Ninja ZX – 4R นั่นเองหรือจะเรียกว่าคู่แฝดเลยก็ว่าได้

Kawasaki ZX-4R new 01

โดยเรื่องนี้ได้มีการวิเคราะห์จากบางสำนักข่าวว่า เป็นข้อมูลจากสื่อญี่ปุ่นอย่าง Young-Machine ที่ระบุว่า “ตอนนี้ทาง Kawasaki มีความเป็นไปได้ที่จะกำลังวางแผนพัฒนา ZX – 4R ออกมาจริงๆ เพื่อทดแทน Kawasaki ZX-6R ” ซึ่งเป็นตัวรถที่ไม่ได้วางจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปซื้อหาได้ รถรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ 599 ซีซี.  

Kawasaki ZX-4R new 02

แต่เป็นตัวรถที่ยังคงวางจำหน่ายสำหรับใช้ในการลงแข่งขันโดยเฉพาะ เนื่องจากดูเหมือนในตอนนี้ทาง Kawasaki จะตั้งหน้าพัฒนาแค่เพียงเฉพาะตัวรถ ZX-6R ที่ใช้เครื่องยนต์ 636 ซีซี. ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro5 เท่านั้น 

Kawasaki ZX-4R new 03
เนื่องจากตัวรถ ZX-6R ขุมกำลัง 599 ซีซี. ไม่เห็นต้องเดือดร้อนเรื่องมาตรฐานมลพิษ เพราะยังไงทาง Kawasaki ก็ ว า ง จำ ห น่ า ย มั น ใ ห้ กั บ ที ม แ ข่ ง ห รื อ ผู้ ที่ ต้ อ ง ก า ร นำ ไ ป ใ ช้ ใ น ส น า ม เ ท่ า นั้ น แต่ถ้าหากทางค่ายเลือกที่จะไม่ขายมันต่อแล้วจริงๆตามที่ทาง Young-Machine กล่าวอ้างเอาไว้
การมาของ ZX-4R ที่อาจจะแรงไม่เท่าก็เป็นไปได้ เนื่องจากอย่างน้อยมันก็ยังพอจะเอาไปใช้ในสนามแข่งได้อย่างติดมือกว่า ZX-25R
ที่กำลังอาจน้อยเกินไปสำหรับผู้ขี่ประสบการณ์สูง แ ล ะ ยั ง ส า ม า ร ถ ว า ง จำ ห น่ า ย ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม อื่ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ส ป อ ร์ ต เ ร พ ลิ ก้ า ไ บ ค์ ที่ แ ร ง ก ว่ า ZX-25R ด้วยเช่นกัน
Kawasaki ZX-4R engine
ข้อมูลทางด้วยเทคนิค จากข้อมูลทางด้านเทคนิคและจากหลายสำนักข่าว ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ZX-4R นั้นจะมีพื้นฐานเดียวกันกับรุ่น ZX-R25 ทั้งในส่วนของชุดแฟริ่ง ระบบกันสะเทือน โ ด ย ใ น ส่ ว น ข อ ง เ ค รื่ อ ง ย น ต์ นั้ น ยั ง ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ผ ย อ อ ก ม า ว่ า จ ะ มี ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ แ บ บ ใ ด

แต่หากมองเป็นพื้นฐานแบบ R25 แล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ เครื่องยนต์ขนาด 399 ซีซี (โดยประมาณ)  DOHC 16 วาล์ว (4 วาล์ว/ลูกสูบ) จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด ระบายความร้อนด้วยน้ำ

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ยังเป็นข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์จากสำนักข่าวหลายสำนักข่าวรวมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็ยังไม่อาจฟันธงได้ว่า จะมีผลออกมาอย่างไร เป็นเพียงการคาดคะเน เท่านั้น เพราะแม้ข้อมูลจะมาจากทาง Young-Machine ซึ่งวิเคราะห์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆ ได้ค่อนข้างแม่นยำ (ไม่ต่ำกว่า 70% ที่ถูกต้อง )
และอันที่จริงการมาของ ZX-25R ก็เป็นพวกเขาด้วยที่ทำนายไว้ก่อนใคร) แต่เหตุผลที่พวกเขาใช้รับรองความเป็นไปได้ครั้งนี้ยังฟังดูไม่ค่อนหนักแน่นพอเท่าไหร่นัก ดังนั้นเราจึงอยากให้เพื่อนๆมองว่ามันเป็นเพียง “ข่าวลือ” แล้วใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ก่อนครับ

ข้อมูลจาก : www.mocyc.com , www.motorival.com , ** young-machine.com

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco 

Next Post

Voge ER-10 รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคลาส 125 ซีซี. รุ่นปี 2021

Voge เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใหม่ ER-10 […]
Voge ER-10 2021