15 สถาบัน ร่วมศึกดวลความเร็วรายการ “YAMAHA CHAMPIONSHIP 2021” Season 7

Avatar admin
YAMAHA MOTO CHAMPIONSHIP 2021

ยามาฮ่าจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์เกมดวลความเร็วต่อเนื่องปีที่ 4 ในรายการ YAMAHA CHAMPIONSHIP 2021

มร.ชินโงะ โอวากิ ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน พร้อมผู้บริหารบริษัท ไทยยามามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมตัวแทน 15 สถาบันอาชีวศึกษา ในงานแถลงข่าว  “YAMAHA CHAMPIONSHIP 2021Season 7 โดยในปีนี้จะใช้รถ YAMAHA YZF-R15 ในการแข่งขัน พร้อมการอบรมด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของยามาฮ่า ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ด้านมอเตอร์สปอร์ตโดยเดชา ไกรศาสตร์ และนักแข่งชั้นนำระดับประเทศในสังกัด YAMAHA THAILAND RACING TEAM 

YAMAHA CHAMPIONSHIP 2021

กำหนดการแข่งขัน YAMAHA CHAMPIONSHIP

สำ ห รั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น “YAMAHA MOTO CHAMPIONSHIP” Season 7 จ ะ มี เ ก ม ด ว ล ค ว า ม เ ร็ ว ทั้ ง สิ้ น 4 สนาม ดังนี้
รอบ วันที่ สนามแข่ง
สนามที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ณ สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต จ.นครปฐม
สนามที 2 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ณ สนาม พีระ อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3-4 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ณ สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

YAMAHA CHAMPIONSHIP 2021

YAMAHA CHAMPIONSHIP 2021
มร.ชินโงะ โอวากิ ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับแชมป์ ประจำปี 2020 และผู้สนับสนุนการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHAMPIONSHIP สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้ 3 แนวคิดหลัก คือ
  1. SAFETY ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในการแข่งขันระดับประเทศ บนสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐาน
  2. EXPERIENCE การแชร์ประสบการณ์การแข่งขันจากนักแข่งชั้นนำในสังกัด YAMAHA THAILAND RACING TEAM ที่จะคอยให้คำปรึกษา และถ่ายทอดทักษะและเทคนิคต่างๆ
  3. EXCITING สัมผัสความสนุกสนานและความมันส์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ ในแบบ YAMAHA FAMILY
ซึ่ ง ก า ร แ ข่ ง ขั น จ ะ เ ปิ ด รุ่ น ก า ร แ ข่ ง ขั น สุ ด เ ร้ า ใ จ   9   รุ่ น ห ล า ก ห ล า ย ส ไ ต ล์ ใ น แ บ บ   A U T O M A T I C R A C E   , M T – S e r i e s R A C E   แ ล ะ   R – S e r i e s R A C E   ด้ ว ย รู ป แ บ บ ก า ร ส ะ ส ม ค ะ แ น น เ พื่ อ ห า ผู้ ช น ะ ป ร ะ จำ ปี

YAMAHA CHAMPIONSHIP จะระเบิดความมันส์สุดเร้าใจประเดิมสนามแรกของปีในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 นี้ ณ สนาม ไทยแลนด์ เซอร์กิต จ.นครปฐม

ข้อมูลจาก : www.autospinn.com

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco

Next Post

หน้าร้อนนี้ ดูแลรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจอย่างไรดี ?

เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว ใครที่ต้องขับขี่ร […]
ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ หน้าร้อน