สาระความรู้ : สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเหล่านักบิด

Avatar admin
สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง Page

Tips Trick : สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ถูกต้อง

ในความเป็นจริงนั้นการ คำนวนอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อาจไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นมากเท่าไหร่นักสำหรับการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ แต่ในบางครั้ง มันก็ช่วยให้เราสามารถนำไปต่อยอดคำนวนค่าอื่นๆ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า เราสามารถหาค่านี้ได้อย่างไรบ้าง ?

สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง Example gas

สำหรับวิธีคิดการคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นโดยหลักๆ แล้วเราจะอาศัยการคำนวนจากตัวเลข 2 ค่าด้วยกัน ได้แก่

  1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไป
  2. ระยะทางที่วิ่งไป

ขั้นตอนในการ คำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

  1. เติมน้ำมันให้เต็มถังที่สุดเท่าที่จะทำได้ (แนะนำให้ตั้งรถให้ตรง แล้วโยก รถขึ้น-ลง จนกว่าจะเติมน้ำมันเข้าไปในถังไม่ได้อีก)
  2. บันทึกเลขระยะทางหรือถ่ายเลขระยะทางบนมาตรวัดไว้เก็บไว้ ว่าก่อนที่จะเก็บค่ารถตัวเองวิ่งไปแล้วเท่าไหร่ (หรือ ถ้าหากมาตรวัดของรถมอเตอร์ไซค์ตนเองสามารถเซ็ททริปได้ ก็ตั้งค่าให้เป็น 0 เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมานั่งจำค่าตรงนี้)
  1. ขี่รถตามการใช้งานปกติ (ขี่ให้เป็นปกติที่สุด เพื่อที่จะได้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ตรงกับลักษณะการใช้งานของเราจริงๆ ไม่ใช่ค่าที่ทางค่ายรถเคลมเอาไว้ เพราะการทดสอบในห้องแล็ปนั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ดีที่สุด หรือไม่ก็ทดสอบด้วยการนำรถมาวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับลักษณะการใช้งานจริงๆของเราเท่าไหร่นัก)
  2. เมื่อขี่ไปได้แล้วสักพักหนึ่ง อาจจะขี่ไปจนน้ำมันหายไปสัก 1/4 หรือ 1/2 ของถังน้ำมัน ให้เรากลับมาเติมน้ำมันรอบที่สองให้เต็มถังอีกครั้ง โดยพยายามเติมให้เท่ากับรอบแรกก่อนที่เราจะนำรถมาเก็บค่าให้มากที่สุดเพื่อความเที่ยงตรง
  3. หลังจากนั้นให้บันทึกปริมาณน้ำมันที่เติมไป (ดูได้ที่ตู้เติมน้ำมัน) และบันทึกตัวเลขระยะทางบนมาตรวัดทันที
สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เช็คปริมาณน้ำมันที่เติม
เมื่อเราได้ข้อมูล ตัวเลขปริมาณน้ำมันที่เติมเข้าไปในถังน้ำมัน กับ ตัวเลขระยะทางบนมาตรวัดที่วิ่งไป มาเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำ เลขระยะทาง เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย เลขปริมาณน้ำมันที่ใช้ไป เช่น บันทึกข้อมูลชุดแรกหลังจากเติมน้ำมันเต็มถึงครั้งแรก เรารถแบบปกติวิ่งไป 50 กิโลเมตร เมื่อเรากลับมาเติมน้ำมันที่เติมเข้าไปในรอบที่สองนั้นคือ 2 ลิตร

สมการที่จะได้ก็จะเท่ากับ : 50 / 2 = 25

ดังนั้น อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง จะเท่ากับ 50 กิโลเมตร / 2 ลิตร = 25 กิโลเมตร/ลิตร
สูตรคำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การวางแผนก่อนออกเดินทาง
นอกจากนี้แล้ว ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ยังมีประโยชน์มากกว่านี้ ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ให้รู้ว่า รถมอเตอร์ไซค์ของเรา กินน้ำมันเท่าไหร หรือ ประหยัดน้ำมันมาก-น้อย แค่ไหน ? แต่เรายังสามารถนำเอาผลลัพธ์ที่ได้นั้น มาคำนวนระยะทางที่รถมอเตอร์ไซค์ของเราสามารถเดินทางได้มากที่สุด ต่อการเติมน้ำมันเต็มถังหนึ่งครั้งอีกด้วย (เอาเลขอัตราสิ้นเปลือง คูณกับเลขความจุถังน้ำมัน) ตัวอย่างเช่น อันตราสิ้นเหลืองที่ 25 กิโลเมตร/ลิตร โดยที่รถมีขนาดความจุถังน้ำมันที่ 10 ลิตร สมการที่ได้จะเท่ากับ : 25 * 10 = 250 ดังนั้น ระยะทางสูงสุดที่รถคันนี้สามารถเดินทางได้ต่อการเติมน้ำมันเต็มถัง 1 ครั้ง จะเท่ากับ 250 กิโลเมตร ซึ่งมันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักบิดสายเดินทางไกล ที่หลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะมีจุดพักเติมน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันให้เติมหรือไม่ ดังนั้นการรู้ว่าน้ำมันถังนึง เราสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหน จึงช่วยให้เราสามารถประมาณได้ว่าเมื่อขี่ไปจนน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่ เ ร า ถึ ง ค ว ร ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ติ ม น้ำ มั น ไ ด้ แ ล้ ว นั่ น เ อ ง
คำนวนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน ในการวิเคราะห์เส้นทาง
ไ ม่ เ พี ย ง เ ท่ า นั้ น สำ ห รั บ นั ก บิ ด ส า ย วิ่ ง ง า น ( Line Man , Grab , Food Panda) ก็สามารถนำตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ได้ ไปคำนวนต้นทุนค่าน้ำมัน ต่อระยะทางที่เราต้องใช้ในการขนส่งของ/รับส่งผู้โดยสาร ได้อีกด้วย ซึ่งในจุดนี้ก็เป็นอีกจุดสำคัญที่เพื่อนๆอาจต้องรู้ไว้เพื่อที่จะได้ บวก-ลบ กำ ไ ร ใ น ก า ร วิ่ ง ง า น แ ต่ ล ะ ค รั้ ง ไ ด้ เ ช่ น กั น

**** แม้รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆ หลายๆ ค่ายในปัจจุบัน จะมาพร้อมกับหน้าจอ TFT ที่สามารถคำนวนแล้วแสดงผลค่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อยู่แล้ว แ ต่ บ า ง ค รั้ ง ค่ า เ ห ล่ า นั้ น ก็
อ า จ จ ะ ไ ม่ ต ร ง เ ส ม อ ไ ป ห รื อ อ า จ เ พ ร า ะ ร ะ บ บ คำ น ว น มี ปั ญ ห า บ้ า ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.motorival.com

ติดตาม สาระเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ เพิ่มเติมได้ที่ :  GGezBikeco

ติดตาม ข่าวจักรยานยนต์ ข่าวรถมอเตอร์ไซค์ รถบิ๊กไบค์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco

Next Post

สาระความรู้ : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ หัวเทียนมอเตอร์ไซค์

สาระความรู้เกี่ยวกับ หัวเทียนมอเตอร์ไซค์ […]
หัวเทียนมอเตอร์ไซค์