New Yamaha YZF-R7 พร้อมวิดีโอเปิดตัว คาดจะเผยโฉมตัวจริงในอีกไม่ช้า !!

Avatar admin
New Yamaha YZF-R7

เป็นกระแสเมื่อ Yamaha Motor USA & Europe ได้ทำการปล่อยวิดีโอใหม่พร้อมแฮชแท็ก #RWorld คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับ New Yamaha YZF-R7 ที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้แน่นอน !!

โดยเป็นกระแสแรงขึ้นอีกครั้งจากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวการหลุดชื่อรุ่นรถใหม่ที่ถูกจดทะเบียนเพิ่มเข้าไปบนลิสรายชื่อรถของ Yamaha หลังจากนั้นไม่นานทาง Yamaha ได้ทำการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ใหม่ พร้อมแฮชแท็ก #Rworld จึงเป็นการเพิ่มกระแสความแรงให้กับรถรุ่นใหม่อย่าง New Yamaha YZF-R7 ในรุ่นใหม่และคลาสใหม่  

New Yamaha YZF-R7 head light

และวิดีโอนี้มาพร้อมสารสำคัญนั้นก็คือ “R/World is within your reach , 18/05/21” ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ Yamaha อ า จ ทำ ก า ร เ ปิ ด ตั ว ร ถ รุ่ น ใ ห ม่ นี้ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ ย ล โ ฉ ม กั น ก็ เ ป็ น ไ ด้

New Yamaha YZF-R7 R / world
โดยข้อมูลในวิดีโอจะเปิดเผยให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบไฟหน้าของเจ้ารถรุ่นใหม่ ซึ่งจะดูคล้ายว่ามีส่วนผสมของ YZF-R1 และ YZF-R6 ที่ผสานกันอยู่ดูโฉมเฉี่ยวและเรียบหรู ทันสมัย ซึ่งจากการวิเคราะห์รายละเอียดอื่นๆ จากหลายสำนักข่าวดังก็พอจะสรุปสั้นๆ ได้ว่า ตัวรถนั้นอาจจะใช้พื้นฐานเดียวกับ MT-07 ที่มาในพิกัด 690 ซีซี. เครื่องยนต์ 2 สูบเรียง การจุดระเบิดแบบ CP (ครอสเพลนแครงก์ชาฟท์) ทำให้มันได้พละกำลังที่มากกว่าการจุดระเบิดแบบปกติทั่วๆ ไป พร้อมกับมาตรฐาน EURO 5 พร้อมการตั้งค่า ECU แ ล ะ ป รั บ หั ว ฉี ด ก า ร จ่ า ย น้ำ มั น กั น ใ ห ม่
Yamaha MT-09 zoom-02

ให้แรงม้าสูงสุด 74 แรงม้า ที่ 9,000 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 67.7 นิวตันเมตร ที่ 6,500 รอบ/นาที ซึ่งตัวเลขของแรงม้าและแรงบิดนั้นอาจจะมีความแตกต่างไปจากนี้เพื่อให้มันเหมาะสมกับรถในแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้น

ถึงจะกล่าวกันว่าการพัฒนา YZF-R7 นั้นเป็นการใช้พื้นฐานเดียวกันกับ MT-07 ก็ตาม แต่ทั้งหมดมันไม่ใช่แค่การเอาเครื่องยนต์จาก MT-07 มาใส่ มั น ห ม า ย ถึ ง จ ะ ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง แ ช ส ซี แ ล ะ ร ะ บ บ กั น ส ะ เ ทื อ น กั น ใ ห ม่ ด้ ว ย เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร ถ แ น ว ส ป อ ร์ ต ไ บ ค์ ม า ก ที่ สุ ด แ ต่ ฟี เ จ อ ร์ ต่ า ง ๆ ข อ ง ตั ว ร ถ นั้ น ค า ด ว่ า น่ า จ ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น กั บ ข อ ง MT-07 รวมไปถึงระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ด้วย

โดยทาง Yamaha ได้แนบวันที่มาให้ในวิดีโอ ซึ่งเชื่อได้ว่าอาจเป็นข่าวอัพเดท หรือการเปิดเผยรูปโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 พ.ค. 2021 หรือในอีก 3 วันต่อจากนี้ !!

ข้อมูลจาก : www.mocyc.com , www.motorival.com

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco 

Next Post

Kawasaki ZX-4R สปอร์ตไบค์ในคลาส 400 ซีซี.

Kawasaki ZX-4R สปอร์ตไบค์ในคลาส 400 ซีซี […]
Kawasaki ZX-25R